رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی لاراول ایران

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

راهبران


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 16/12/99 در تمام بخش ها

  1. 1 point
    سلام مهندس و دوستان مشکلم حل شد! همونطور که خود پیغام اخطار گفته بود مشکل در پروکسی بود! نرم افزار نصب کرده بودم که از طریق لوکال و پورت 12345 ارتباط میگرفت با بقیه نرم افزارا همینو ست کرده بود روی درخواستهای http_proxy و https_proxy کافی بود پاکش کنم تا مشکلم حل بشه! :)))))
  2. 1 point
    سلام و وقت بخیر مشکل شما این هست که برنامه به درستی نصب نشده است. این دستورات را در ترمینال دوباره وارد کنید تا مشکلات برطرف شود. php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" php composer-setup.php php -r "unlink('composer-setup.php');" موفق باشید
×
×
  • جدید...