رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی لاراول ایران

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

راهبران


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 29/03/99 در تمام بخش ها

  1. 1 point
    سلام در صورتیکه بخواهید فیلد phome به جدول users اضافه کنید باید متغیر fillable$ در کلاس User را بصورت زیر اصلاح کنید. protected $fillable = [ 'name', 'email', 'password', 'phone' ]; سپس وارد کلاس App\Http\Controllers\Auth\RegisterController شوید و متد ()create را ویرایش کنید: return User::create([ 'name' => $data['name'], 'email' => $data['email'], 'password' => Hash::make($data['password']), 'phone' => $data['family'], ]); نیازی به استفاده از میان افزار Midlleware نیست.اصولا زمانی که بخواهید شرایط خاصی را بررسی کنید از میان افزار استفاده می کنید. برای مثال اگر شما بخواهید کاربران سایت شما در مدت زمان یک ساعت فقط یک دیدگاه برای یک پست خاص ارسال کنند می توانید از یک میان افزار به نام AllowComment بصورت زیر استفاده کنید: namespace App\Http\Middleware; use Carbon\Carbon; use Closure; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\DB; class AllowComment { public function handle($request, Closure $next) { if (auth()->check()) { //dd($request->post_id); $post_id = $request->post_id; $max_count =1; $max_time = 60; $first = Carbon::now()->subMinutes($max_time); $count = auth()->user()->comments() ->where('post_id', $post_id) ->where('created_at', '>=', $first)->count(); if ($count < $max_count) return $next($request); } $msg ='your error message'; return redirect()->back()->with('invalid', $msg); } } امیدوارم که این پاسخ به شما کمک کرده باشد. موفق باشید.
×
×
  • جدید...