رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی لاراول ایران

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

ali3adeghi

کاربر
  • تعداد ارسال ها

    2
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

تمامی ارسال های ali3adeghi

  1. متد store ناقص ارسال شده به این شکل است $validatedData = $request->validate([ 'name'=>'required', 'slug'=>'required|unique:categories', ], $messages=[ 'name.required' => 'نام نمیتواند خالی باشد', 'slug.unique' => 'نام مستعار از قبل وجود دارد', 'slug.required' => 'نام مستعار نمیتواند خالی باشد', ]); $article = new Article(); try { $article = $article->create($request->all()); $article->categories()->attach($request->categories); } catch (Exception $exception) { switch ($exception->getCode()) { case 23000: $msg = "نام مستعار وارد شده از قبل وجود دارد"; break; } return redirect(route('admin.article'))->with('warning' , $msg); } $msg = "دسته بندی جدید با موفقیت ایجاد شد"; return redirect(route('admin.articles'))->with('success', $msg);
  2. با سلام بنده تازه لاراول شروع کردم و طبق آموزشی که در انجمن هست دارم پیش میرم ولی در جلسه 26 هنگامی که میخوام مطلبی جدیدی ایجاد کنم به مشکل برمیخورم و خطای "Array to string conversion" میاد برام. ممنون میشم راهنمایی کنید مدل Article من : <?php namespace App\Models; use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Article extends Model { use HasFactory; protected $fillable = [ 'name', 'slug', 'description', 'status', 'categories', ]; protected $attributes =[ 'hits' => 10 ]; public function categories () { return $this->belongsToMany (Category::class); } } مدل category من : <?php namespace App\Models; use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Category extends Model { use HasFactory; protected $fillable = [ 'name', 'slug', ]; public function articles () { return $this->belongsToMany (Article::class); } } متد create public function create() { $categories = Category::all()->pluck('name' , 'id'); return view('back.articles.create' , compact ('categories')); } متد store } catch (Exception $exception) { switch ($exception->getCode()) { case 23000: $msg = "نام مستعار وارد شده از قبل وجود دارد"; break; } return redirect(route('admin.article'))->with('warning' , $msg); } $msg = "دسته بندی جدید با موفقیت ایجاد شد"; return redirect(route('admin.articles'))->with('success', $msg); } این هم فرم ایجاد مطلب جدید </div> <div class="form-group"> <input type="text" class="form-control @error ('name') is-invalid @enderror" name="name" placeholder="نام مطلب" value="{{ old('name') }}"> @error('name') <div class="alert alert-danger" style="text-align: center">{{ $message }}</div> @enderror </div> <div class="form-group"> <input type="text" class="form-control @error ('slug') is-invalid @enderror" name="slug" placeholder="نام مستعار (slug)" value="{{ old('slug') }}"> @error('slug') <div class="alert alert-danger" style="text-align: center">{{ $message }}</div> @enderror </div> <div class="form-group"> <textarea type="text" class="form-control @error ('description') is-invalid @enderror" name="description" placeholder="متن مطلب">{{ old('description') }}</textarea> @error('description') <div class="alert alert-danger" style="text-align: center">{{ $message }}</div> @enderror </div> <div class="form-group"> <select class="form-group" name="status"> <option value="0">منتشر نشده</option> <option value="1">منتشر شده</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label for="title">نویسنده: {{ Auth::user()->name }} </label> <input type="hidden" name="user_id" value="Auth::user()->id"> </div> <div class="form-group"> <label for="title">انتخاب دسته بندی</label> <div id="output"></div> <select data-placeholder="یک دسته بندی را انتخاب کنید" class="chosen-select" multiple name="categories[]" style="width: 400px"> @foreach ($categories as $cat_id => $cat_name) <option value="{{ $cat_id }}">{{ $cat_name }}</option> @endforeach </select> </div> </div> <div class="form-group"> <button type="submit" class="btn btn-block create-account">ایجاد</button> </div> </form> ممنون از وقتی که میزارید
×
×
  • جدید...