رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی لاراول ایران

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'لاگین'.

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


انجمن ها

 • لاراول - Laravel
  • رفع مشکلات و سوالات عمومی لاراول Laravel
  • آموزش لاراول - Laravel Tutorial
  • پکیجهای لاراول و ابزارهای کاربردی
 • پی اچ پی - PHP
  • رفع مشکلات و سوالات عمومی پی اچ پی PHP
  • آموزش پی اچ پی - PHP
  • پکیجها و کتابخانه های PHP
 • مباحث مرتبط با توسعه
  • درخواست انجام پروژه
  • استخدام برنامه نویس
  • سرور و میزبانی وب
  • اطلاعیه های انجمن لاراول ایران
  • پیشنهادها و انتقادها

جستجو در ...

جستجو به صورت ...


تاریخ ایجاد

 • شروع

  پایان


آخرین به روز رسانی

 • شروع

  پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

 • شروع

  پایان


گروه


رزومه ی من


وب سایت


تلگرام


شهر محل سکونت

2 نتیجه پیدا شد

 1. من تو پروژم تو لوکال هاست تو سایتم لاگین میکنم ولی رو هاست اصلی نمیشه اینم کد فایل authenicatesusers.php هست میدونید مشکلش چیه ؟ خودم فکر میکنم به دیتابیس درست متصل نمیشه <?php namespace Illuminate\Foundation\Auth; use Illuminate\Http\JsonResponse; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\Ip; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Validation\ValidationException; trait AuthenticatesUsers { use RedirectsUsers, ThrottlesLogins; /** * Show the application's login form. * * @return \Illuminate\View\View */ public function showLoginForm() { return view('auth.login'); } /** * Handle a login request to the application. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\JsonResponse * * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException */ public function login(Request $request) { $this->validateLogin($request); // If the class is using the ThrottlesLogins trait, we can automatically throttle // the login attempts for this application. We'll key this by the username and // the IP address of the client making these requests into this application. if (method_exists($this, 'hasTooManyLoginAttempts') && $this->hasTooManyLoginAttempts($request)) { $this->fireLockoutEvent($request); return $this->sendLockoutResponse($request); } if ($this->attemptLogin($request)) { return $this->sendLoginResponse($request); } // If the login attempt was unsuccessful we will increment the number of attempts // to login and redirect the user back to the login form. Of course, when this // user surpasses their maximum number of attempts they will get locked out. $this->incrementLoginAttempts($request); return $this->sendFailedLoginResponse($request); } /** * Validate the user login request. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return void * * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException */ protected function validateLogin(Request $request) { $request->validate([ $this->username() => 'required|string', 'password' => 'required|string', recaptchaFieldName() => recaptchaRuleName(), ]); } /** * Attempt to log the user into the application. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return bool */ protected function attemptLogin(Request $request) { return $this->guard()->attempt( $this->credentials($request), $request->filled('remember') ); } /** * Get the needed authorization credentials from the request. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return array */ protected function credentials(Request $request) { return $request->only($this->username(), 'password'); } /** * Send the response after the user was authenticated. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\JsonResponse */ protected function sendLoginResponse(Request $request) { $request->session()->regenerate(); $this->clearLoginAttempts($request); if ($response = $this->authenticated($request, $this->guard()->user())) { return $response; } if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) //check ip from share internet $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) //to check ip is pass from proxy $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; else $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; Ip::create([ 'user_id' => auth()->user()->id, 'user_role'=> auth()->user()->role, 'user_level'=> auth()->user()->level, 'ip' => $ip, ]); return $request->wantsJson() ? new JsonResponse([], 204) : redirect()->intended($this->redirectPath()); } /** * The user has been authenticated. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @param mixed $user * @return mixed */ protected function authenticated(Request $request, $user) { // } /** * Get the failed login response instance. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response * * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException */ protected function sendFailedLoginResponse(Request $request) { throw ValidationException::withMessages([ $this->username() => [trans('auth.failed')], ]); } /** * Get the login username to be used by the controller. * * @return string */ public function username() { return 'email'; } /** * Log the user out of the application. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\JsonResponse */ public function logout(Request $request) { $this->guard()->logout(); $request->session()->invalidate(); $request->session()->regenerateToken(); if ($response = $this->loggedOut($request)) { return $response; } return $request->wantsJson() ? new JsonResponse([], 204) : redirect('/'); } /** * The user has logged out of the application. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return mixed */ protected function loggedOut(Request $request) { // } /** * Get the guard to be used during authentication. * * @return \Illuminate\Contracts\Auth\StatefulGuard */ protected function guard() { return Auth::guard(); } }
 2. سلام مشکل در صفحه لاگی ن دارم که با زدن دکمه لاگین دوباره به همان صفحه باز می گردد با تشکر
×
×
 • جدید...