رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی لاراول ایران

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

Recommended Posts

من تو پروژم تو لوکال هاست تو سایتم لاگین میکنم ولی رو هاست اصلی نمیشه اینم کد فایل authenicatesusers.php هست میدونید مشکلش چیه ؟ خودم فکر میکنم به دیتابیس درست متصل نمیشه

 

<?php

namespace Illuminate\Foundation\Auth;

use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Ip;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Validation\ValidationException;

trait AuthenticatesUsers
{
  use RedirectsUsers, ThrottlesLogins;

  /**
   * Show the application's login form.
   *
   * @return \Illuminate\View\View
   */
  public function showLoginForm()
  {
    return view('auth.login');
  }

  /**
   * Handle a login request to the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\JsonResponse
   *
   * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException
   */
  public function login(Request $request)
  {
    $this->validateLogin($request);

    // If the class is using the ThrottlesLogins trait, we can automatically throttle
    // the login attempts for this application. We'll key this by the username and
    // the IP address of the client making these requests into this application.
    if (method_exists($this, 'hasTooManyLoginAttempts') &&
      $this->hasTooManyLoginAttempts($request)) {
      $this->fireLockoutEvent($request);

      return $this->sendLockoutResponse($request);
    }

    if ($this->attemptLogin($request)) {
      return $this->sendLoginResponse($request);
    }

    // If the login attempt was unsuccessful we will increment the number of attempts
    // to login and redirect the user back to the login form. Of course, when this
    // user surpasses their maximum number of attempts they will get locked out.
    $this->incrementLoginAttempts($request);

    return $this->sendFailedLoginResponse($request);
  }

  /**
   * Validate the user login request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return void
   *
   * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException
   */
  protected function validateLogin(Request $request)
  {
    $request->validate([
      $this->username() => 'required|string',
      'password' => 'required|string',
      recaptchaFieldName() => recaptchaRuleName(),

    ]);
  }

  /**
   * Attempt to log the user into the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return bool
   */
  protected function attemptLogin(Request $request)
  {
    return $this->guard()->attempt(
      $this->credentials($request), $request->filled('remember')
    );
  }

  /**
   * Get the needed authorization credentials from the request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function credentials(Request $request)
  {
    return $request->only($this->username(), 'password');
  }

  /**
   * Send the response after the user was authenticated.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\JsonResponse
   */
  protected function sendLoginResponse(Request $request)
  {
    $request->session()->regenerate();

    $this->clearLoginAttempts($request);

    if ($response = $this->authenticated($request, $this->guard()->user())) {
      return $response;
    }
   
         if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
        //check ip from share internet
        $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
      elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
        //to check ip is pass from proxy
        $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
      else
        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];


    Ip::create([
      'user_id' => auth()->user()->id,
      'user_role'=> auth()->user()->role,
      'user_level'=> auth()->user()->level,
      'ip' => $ip,
    ]);

    return $request->wantsJson()
          ? new JsonResponse([], 204)
          : redirect()->intended($this->redirectPath());
  }

  /**
   * The user has been authenticated.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param mixed $user
   * @return mixed
   */
  protected function authenticated(Request $request, $user)
  {
    //
  }

  /**
   * Get the failed login response instance.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response
   *
   * @throws \Illuminate\Validation\ValidationException
   */
  protected function sendFailedLoginResponse(Request $request)
  {
    throw ValidationException::withMessages([
      $this->username() => [trans('auth.failed')],
    ]);
  }

  /**
   * Get the login username to be used by the controller.
   *
   * @return string
   */
  public function username()
  {
    return 'email';
  }

  /**
   * Log the user out of the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\RedirectResponse|\Illuminate\Http\JsonResponse
   */
  public function logout(Request $request)
  {
    $this->guard()->logout();

    $request->session()->invalidate();

    $request->session()->regenerateToken();

    if ($response = $this->loggedOut($request)) {
      return $response;
    }

    return $request->wantsJson()
      ? new JsonResponse([], 204)
      : redirect('/');
  }

  /**
   * The user has logged out of the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return mixed
   */
  protected function loggedOut(Request $request)
  {
    //
  }

  /**
   * Get the guard to be used during authentication.
   *
   * @return \Illuminate\Contracts\Auth\StatefulGuard
   */
  protected function guard()
  {
    return Auth::guard();
  }
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

هاست لاراول با پشتیبانی 24 ساعته و امکانات کامل از مدیرهاست

وارد این گفتگو شوید

میتوانید پیام خود را ارسال کنید و بعد ثبت نام نمایید. در صورتی که حساب کاربری دارید, هم اکنون وارد شوید و در این گفتگو شرکت کنید.

مهمان
پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  Only 75 emoji are allowed.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جایگذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • جدید...